Úradná správa č.40 zo dňa 8.6.2012.

 

Sekretariát:

 

Projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) prechádza do svojej ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu "Klubový ISSF manažér".

Vzhľadom k pripravovaným zmenám v systéme riadenia súťaží od 1.7.2012, žiadame futbalové kluby, aby sa zaregistrovali v ISSF v čo najkratšom čase.

Je potrebné vyplniť, vytlačiť, podpísať a overiť podpis na Registračnom formulári pre registráciu Klubového ISSF manažéra. Pripomíname, že POVINNÉ polia sú naozaj POVINNÉ !!! Kto nie je platcom DPH, nevypisuje riadok IČ DPH, aj keď je označený ako povinný.

Na stránke venovanej projektu ISSF (www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti "Registračné formuláre" formulár  "Registračný formulár Klubový ISSF Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené priamo v dokumente.

Upozorňujeme na nutnosť úradného  overenia podpisu štatutárneho orgánu futbalového klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (Osoby) je registrácia neplatná.

Všetky videá s podrobným manuálom nájdete na stránke:  www.futbalsfz.sk/projekty .

 

Výkonný výbor ObFZ Bratislava–mesto na svojom zasadaní dňa 28. mája 2012 prerokoval odvolanie ŠK Štart Nepočujúci proti rozhodnutiu ŠTK ObFZ Bratislava–mesto, týkajúce sa stretnutia súťaže S5M, 16. kolo ŠK Štart Nepočujúci – ŠK Krasňany, uverejneného v US č. 32 z 13. 4 2012.

Výkonný výbor ObFZ Bratislava–mesto v plnom rozsahu potvrdzuje rozhodnutie ŠTK ObFZ Bratislava–mesto uverejnené v US č. 32 vo veci kontumácie stretnutia ŠK Štart Nepočujúci – ŠK Krasňany a úhrade poplatku.

 

Výber hráčov ObFZ Bratislava-mesto ročník nar. 1998 sa dňa 31.5.2012 zúčastnil na medzinárodnom turnaji výberov družobných oblastných futbalových zväzov (ObFZ Trnava, MěFS Brno, OFS Vyškov), ktorý sa konal v Křižanoviciach, na ktorom dosiahol nasledovné výsledky:

 

ObFZ Bratislava – ObFZ Trnava 0:1(0:1),

MěFS Brno – ObFZ Bratislava 2:1(0:1)  G: Kurilla Filip,

OFS Vyškov – ObFZ Bratislava 0:3 (0:1)  G: Kačeňák Richard, Dobrovodský František, Simon Jakub

Ostatné výsledky:  OFS Vyškov – MěFS Brno 1:4, ObFZ Trnava – OFS Vyškov 5:1, ObFZ Trnava – MěFS Brno 1:5.

Konečné poradie:

 1. MěFS Brno          3   3 0 0   11:3   9 bodov
 2. ObFZ Trnava       3   2 0 1    7:6    6 bodov 
 3. ObFZ Bratislava  3   1 0 2    4:3    3 body
 4. OFS Vyškov        3   0 0 3    2:12  0 bodov

 

Športovo-technická komisia:

Prihlášky do súťaží ObFZ Bratislava–mesto pre súťažný ročník 2012/2013  je nutné doručiť na sekretariát ObFZ Bratislava–mesto do 22. júna 2012. Formulár prihlášky sa nachádza na webovej stránke www.futbalbfz.sk  v časti „Dokumenty“.

 

Štartovný vklad pre súťaž S5M (V. liga seniori) vo výške 170,- € je nutné uhradiť do 22. júna 2012 na účet ObFZ Bratislava–mesto (číslo účtu:  20126225/6500 ).

 

V prípade, že družstvo hrajúce v súťaži S5M (V. liga seniori) nebude mať v súťažnom ročníku 2012/2013 v súťažiach zaradené mládežnícke družstvo, uhradí okrem štartovného vkladu aj poplatok vo výške 50 % zo štartovného vkladu. Poplatok sa použije na účely rozvoja mládežníckeho futbalu.

 

Upozorňuje  na termín stretnutia S5M:

           

25. kolo, Volkswagen - Vrakuňa B, hrá sa 9.6.2012 o 17:00, ihr. Dev.N.Ves.                   

 

Komisia mládeže:

 

Schvaľuje dohodu:

 

SZM 22.kolo British School – FK Lamač dňa 12.6.2012 o 16,30 hod. ihr. K. Ves (umelá tráva)

SZM 24.kolo British School – K. Ves „B“ dňa 17.6.2012 o 9,00 hod. ihr. K.Ves

 

Oznamuje, že dňa 16.6.2012 sa výbery ročník 1998 a 2000 zúčastnia medzinárodného turnaja „Senec a jeho priatelia“. Nominácie hráčov do výberu budú rozposlané klubom elektronickou poštou.

Upozorňuje FK a rozhodcov, že pred stretnutím je povinná konfrontácia hráčov a z tohto dôvodu námietka na štart hráča cez polčasovú prestávku a po stretnutí nie je prípustná.

 

 

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov na 9. – 10. 6. 2012

Seniori - S4A

10.6.17,00 Dev.N.Ves – Vajnory    Malárik ml. za ObFZ-M

 

Seniori - V. liga (S5M)

9.6.10,30 Krasňany – Štart Nepočujúci   Macala za Čevelu, Ondrušek za Lehutu

10.6.17,00 Domino „B“- Ekonóm    Lehuta za Ondrušeka

 

SD3R

10.6.15,30 Karlova Ves – Ružinov    Laciňák

10.6.14,30 FC Petržalka – Grinava    Kraviansky

 

PRSC

10.6.12,30 Vrakuňa – Bernolákovo    Randa

 

PMA2

9.6. 9,00 Iskra – Kalinčiakova    Gubančok za Takáča

 

PMB2

9.6. 10,30 Karlova Ves „B“ - Dúbravka    Trískal za Takáča

9.6. 10,00 Záhorská Bystrica – BCT „B“   Ruc za Čevelu

 

Obsadenie rozhodcov a delegátov na  16. – 17. 6. 2012

TURNAJ „OKRES SENEC A JEHO PRIATELIA“

 

Sobota   16.6.2012     8,00 – 19,00

 

ihrisko – kategória – R

 

Tomášov – st.žiaci „A“ – Straka, Gubančok, Laciňák

Igram – st.žiaci „B“ – Koštrna, Parilák, Kocúrek, Smirnov

Veľký Grob  – ml.žiaci „A“ – Černý, Trískal, Macala, Kraviansky

Slov. Grob  – ml.žiaci „B“ – Martinka, Ondrejka, Malárik ml., Savčinský

Kráľová p.S. – prípravka „A“ – Navrátil, Orlíková

Čataj  – prípravka „B“ – Ruc

Bernolákovo  – prípravka „C“ – Lovás

Ivanka p.D. – pusinky „A“ – Kováč P.

Nová Dedinka  – pusinky „B“ – Valko

Nedeľa   17.6.2012    8,00 – 12,00

 

ihrisko – kategória – R

 

Tomášov  – st.žiaci „A“ – Straka, Laciňák

Igram  – st.žiaci „B“ – Koštrna, Parilák

Veľký Grob  – ml.žiaci „A“ – Černý, Trískal

Slov. Grob  – ml.žiaci „B“ – Martinka, Ondrejka

 

Disciplinárna komisia:

U.č.86  Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 m.s. nepodmienečne od 3.6.2012
Gróf Ján( MFC Záh. Bystrica ) -  nezaplatený poplatok za prejednanie

U.č.87  Ondrejka Šimon ( Karlová  Ves ) vylúčený  po 2 ŽK - 1 s.s. nepodmienečne od 4.6.2012, podľa 1/4/a -  nezaplatený poplatok za prejednanie

U.č.88  Popluhár Ján (Sl. Ekonóm) vylúčený  po 2 ŽK - 1 s.s. nepodmienečne od  4.6.2012, podľa 1/4/a. Trest vykoná po ostatí 1 m.s. za 4 ŽK - nezaplatený poplatok za prejednanie

U.č.89  Kerek Ladislav (FC  Volskwagen) vylúčený  po 2 ŽK - 1 s.s. nepodmienečne od  4.6.2012, podľa 1/4/a. Trest vykoná po ostatí 1 m.s. za 4 ŽK - nezaplatený poplatok za prejednanie

U.č.90  Andris Stanislav (FC  Volskwagen) vylúčený  - 3 s.s. nepodmienečne od  4.6.2012, podľa 1/3/b  - nezaplatený poplatok za prejednanie

U.č.91  DKopätovné pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.6.2012 o 16,00 hod. štatutárneho zástupcu klubu MFC Záhorská Bystrica – nezaplatenie poriadkovej pokuty za nenastúpenie na stretnutie (66.- €), ktorú nariadila ŠTK a za odhlásenie mládežníckeho družstva zo súťaže (100.- €), ktorú nariadila komisia mládeže – obidve na základe RS.       

Proti rozhodnutiam DK možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.