Úradná správa č.7 zo dňa 24.8.2012.

Športovo-technická komisia:

 

Odstupuje družstvo seniorov MFC Záhorská Bystrica na riešenie DK (neplnenie si požiadaviek ŠTK).

 

Upozorňuje oddiely a delegované osoby (R a DS), že za družstvo seniorov The Dragons v súťaži S5M môžu štartovať len tí hráči s cudzou štátnou príslušnosťou, ktorí sú uvedení na súpiske družstva potvrdenej ŠTK ObFZ Ba–mesto. Podmienkou štartu hráčov s cudzou štátnou príslušnosťou za družstvo The Dragons je predloženie súpisky potvrdenej ŠTK ObFZ Ba–mesto a cestovného pasu resp. povolenia na trvalý pobyt v SR. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou uvedení na súpiske The Dragonns sú oprávnení nastúpiť na stretnutia v súťaži S5M aj bez predloženia RP. Hráči so štátnou príslušnosťou Slovenskej republiky môžu štartovať len na platný registračný preukaz. Platí to pre jesennú časť súťažného ročníka 2012/2013.

 

Schvaľuje dohodu o zmene termínu stretnutia v súťaži S5M:

1. kolo Dragons – Hamuliakovo hrá sa  5. 9. 2012 o 18,30 h., ihrisko Mladá Garda (umelá tráva).  

Oddiel The Dragons uhradí v súlade s RS čl. 3.4 poplatok 10,- EUR.

 

Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu stretnutí v súťaži S5M:

11. kolo Dragons – Dúbravka hrá sa 28.10. 2012 o 16,00 h., ihrisko Mladá Garda, (umelá tráva).  

13. kolo Dragons – Karlova Ves hrá sa 11. 11. 2012 o 16,00 h., ihrisko Mladá Garda (umelá tráva).

 

Upozorňuje na zmenu termínu stretnutí v súťaži S5M:

3. kolo Dragons – Z. Bystrica hrá sa 2. 9. 2012 o 10,00 h.

5. kolo Dragons – Štart Nepočujúci hrá sa 16. 9. 2012 o 17,00 h.

7. kolo Dragons – Ekonóm hrá sa 30. 9. 2012 o 10,00 h.

8. kolo Dragons – Jarovce hrá sa 7. 10. 2012 o 10,00 h.

Všetky stretnutia sa odohrajú na ihrisku Mladá Garda, umelá tráva.  

Nariaďuje zmenu termínu stretnutia v súťaži S5M:

S5M, 4. kolo K. Ves – Dragons hrá sa 9. 9. 2012 o 17,30 h., ihrisko K. Ves.

V súťaži SD4M je zaradené družstvo ŠK Slovan Bratislava „B“ ženy pod losovacím číslom 4, namiesto „voľný žreb“. Svoje domáce stretnutia odohrá družstvo ŠK Slovan Bratislava „B“ ženy v Ne o 10,00 h., ihrisko Bajkalská ulica (šatne štadión Pasienky).

 

ŠK Slovan Bratislava predloží do termínu 30. august 2012 dohodu o termíne stretnutia v súťaži SD4M, 1. kolo Jarovce – Slovan ženy (stretnutie sa odohrá najneskôr v termíne do 20. 9. 2012). V prípade nepredloženia dohody v stanovenom termíne, určí termín stretnutia ŠTK.

 

Schvaľuje dohodu o zmene termínu stretnutia v súťaži SD4M:

14. kolo K. Ves – Slovan ženy hrá sa 29. 8. 2012 o 10,00 h., ihrisko K. Ves.

ŠK Slovan Bratislava uhradí v súlade s RS čl. 3.4 poplatok 5,- EUR

 

Upozorňuje na termíny stretnutí v súťaži SD4M ( namiesto voľný žreb štartuje družstvo ŠK Slovan Bratislava „B“ ženy):

2. kolo BCT – Slovan ženy hrá sa 26. 8. 2012 o 10,00 h.

3. kolo Slovan ženy – Lamač hrá sa 2. 9. 2012 o 10,00 h., ihrisko Bajkalská ul. (šatne štadión Pasienky).

Upozorňuje na zmenu termínu stretnutí v súťaži SD4M:

1. kolo Devínska N. V. – Lamač hrá sa 5. 9. 2012 o 17,30 h., ihrisko DNV.

14. kolo Jarovce - Devínska N. V.  hrá sa 29. 8. 2012 o 16,00 h., ihrisko Jarovce.

5. kolo Lamač – Karlova Ves hrá sa 15. 9. 2012 o 13,30 h., ihrisko Lamač.

9. kolo Devínska N. V. – Jarovce hrá sa 13. 10. 2012 o 14,00 h., ihrisko DNV.

Nariaďuje zmenu termínu stretnutia v súťaži SD4M:

SD4M, 2. kolo K. Ves – Devínska N. V. hrá sa 26. 8. 2012 o 14,30 h., ihrisko K. Ves.

 

Upozorňuje oddiely (Volkswagen, Lamač, Karlova Ves) na možnosť kolízie v termínovej listine. V tejto súvislosti je nutné žiadosti o zmenu termínu, resp. dohody predložiť v súlade s RS čl. 3.4 (najneskôr 21 dní pred vyžrebovaným termínom stretnutia).

 

Nariaďuje oddielu Karlova Ves  predložiť žiadosť o zmenu termínu nasledovných stretnutí súťaže S5M s uvedením hracieho času, ktorý rešpektuje zmenu viditeľnosti v ročnom období: 12. kolo K. Ves – Volkswagen, 14. kolo K. Ves - Jarovce. Žiadosť  predložiť v súlade s RS čl. 3.4 (najneskôr 21 dní pred vyžrebovaným termínom stretnutia).

Oznamuje, že družstvá FKM Karlova Ves a Dragons odohrajú svoje domáce stretnutia v súťažnom ročníku 2012/2013 na hracích plochách s umelým trávnatým povrchom.

V súlade s RS čl. 7 upozorňuje delegované osoby (R, DS) na povinnosť uskutočniť v súťaži SD4M (dorast) povinnú konfrontáciu hráčov pred stretnutím.

 

Najbližšie zasadanie ŠTK sa uskutoční 30. augusta 2012 o 17,00 h.

 

Komisia mládeže:

Schvaľuje dohodu:

SZM 1.kolo Ekonóm – Lamač dňa 6.9.2012 o 17,00 hod. ihr. Ekonóm

KM nariaďuje:

MZM 3.kolo Rača „B“ – Slovan - žiačky dňa 12.9.2012 o 16,30 hod. ihr. Rača

KM oznamuje:

Zmenu hracieho dňa MZM FK Rača Bratislava „B“ (1.,5.,7.,9. a 11.kolo) a to Sobota o 12,30 hod.

Schvaľuje žiadosť FKM Karlova Ves „C“, a povoľuje štart hráčok narodených po 1.1.1996 v súťaži SZM.

Potvrdzovanie súpisiek pre MZM sa uskutoční dňa 30.8.2012 od 16,00 do 17,00 hod. na sekretariáte ObFZ Bratislava - mesto. Jednou z podmienok potvrdenia súpisky je potvrdenie o vykonaní lekárskej prehliadky, ktoré musí obsahovať dátum vykonania lekárskej prehliadky, podpis lekára a jasne čitateľnú pečiatku lekára. Kluby, ktoré majú v súťaži „B“ družstvo, sú povinné predložiť aj potvrdenú súpisku „A“ družstva. Ak ani do tohto termínu mužstvo nepredloží súpisku, bude odstúpený na DK a ďalej bude riešený v súlade s disciplinárnym poriadkom.

KM upozorňuje:

Mužstvá a rozhodcov v súťaži SZM a MZM, na povinnú konfrontáciu hráčov pred stretnutím.

Mužstvá v súťaži SZM a MZM ktoré majú „B“ resp. „C“ mužstvo na dodržiavanie RS článok 8.1. a SP článok 40.

V pôvodnom termíne sa neuskutočnia tieto stretnutia:

SZM 2.kolo Ružinov „B“ – British School

SZM 13.kolo Ekonóm – British School

SZM 13.kolo Lamač – Domino „B“

 

Nové termíny týchto stretnutí budú zverejnené po dohode klubov.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Náhradné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 20.9.2012 (štvrtok) od 18:45 hod. na štadióne Pasienky. Zraz pozvaných rozhodcov je 18:00 hod. priamo na atletickej dráhe. Na vykonanie previerok pozývame rozhodcov: Čevela, Dano, Jaiovski, Janco, Lacena, Marák, Maretta, Mikulová, Mráz, Neuschl, Nosek, Novický, Sabo, Šmihula a Václav.

Nariaďuje všetkým rozhodcom nechávať si kópiu “Zápisu o stretnutí” z každého stretnutia, ktoré rozhodujú, aby v prípade vyplňovania ISSF zápisov nevznikali nezrovnalosti (pokyny KR 2012/13).

Trestné body:

Kocurek Tomáš – S5M, 1.kolo, K. Ves – Ekonóm – 6 TB

Nosek Boris – S5M, 1.kolo, Štart/Nep. – Z. Bystrica – 6 TB

Nosek Boris – S5M, 1.kolo, Jarovce – Krasňany – 1 TB

Černý Pavol – S5VB, 1.kolo, Modra – Grinava – 2 TB

Navrátil Jozef - SD4M, 1.kolo, K. Ves – FK BCT – 11 TB

 

Zmeny v obsadení 25.- 29.8.2012

Seniori - V. liga (S5M) - 2. kolo

26.8. 17,00  Záh.Bystrica- Volkswagen  Navrátil, Németh za Mikulovú, Kravianskeho

26.8. 17,00  Hamuliakovo- Jarovce  Randa za Doboša

26.8. 17,00  Ekonóm- Krasňany  Šuran za D

26.8. 17,00  Karlova Ves- Štart-Nep.  Vaško za D    

Seniori- S5VB – 2.kolo

26.8. 17,00  Kráľová pri Senci „B“- Slovenský Grob „B“ Rataj za Noseka

SD3R- 15.kolo

29.8. 17,00  ŠKP- Ivánka pri Dunaji  Ruc       

MD3R- 2.kolo

26.8. 14,30  Domino- Vrakuňa  Kováč P., Novický za ObFZ-M

St.dorast (SD4M)- 2.kolo       

25.8. 14,00  Lamač- Jarovce  Švárny za Mráza

26.8. 10,00  BCT- Slovan „B“ženy  Malárik ml., Rataj, Novický

26.8. 14,30  Karlova Ves „B“- D.N.Ves   zmena času!!!

St.dorast (SD4M)- 14.kolo   

29.8. 10,00  BCT- Lamač  Čevela, Malárik ml.za Gubančoka, Mráza

29.8. 10,00  Karlova Ves- Slovan „B“ženy  Černý, Németh, Novický

St.žiaci (SZM)- 1.kolo 

25.8. 11,30  Rusovce- Karlova Ves  Takáč, Navrátil za Németha, Janovského

25.8. 12,00  Domino „B“- Ružinov „B“  Novický za Duchoňovú

St.žiaci (SZM)- 13.kolo 

29.8. 11,30  Ružinov „B“- Karlova Ves „C“  Dano za Maráka

29.8. 11,00  Lamač- Domino „B“  Rataj za Lacenu

LMŽ U-12 U-13

25.8. 14,00+15,30  ŠKP- Ružinov  Moravec za Timara

LSŽZ A+B

25.8. 10,00+12,00  Slovan- Senica  Černý

Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-mesto na 1. - 2.9.2012

Seniori - V. liga (S5M) - 3. kolo

1.9. 10,00  Štart-Nep.- Ekonóm  Szákall, Moravec, Sabo, Berkovič

2.9. 16,30  Volkswagen- K.Ves  Ruc, Čevela, Malárik ml., Lehuta

2.9. 16,30  Jarovce- Dúbravka  Navrátil, Savčinský, Szákall, Malárik

1.9. 10,30  Krasňany- Hamuliakovo  Gubančok, Marreta, Trískal, D       

2.9. 10,00  Dragons- Z. Bystrica  Moravec, Janco, Kocúrek,D (Ml.garda)

Seniori - V. liga (S5VA) - 2. kolo

2.9. 16,30  Kuchyňa- Gajary  Laciňák, Černý, Maretta, Doboš 

St.dorast IV.liga (SD4M)- 3.kolo

1.9. 14,00  D.N.Ves- BCT  Savčinský, Navrátil, Černý  

2.9. 14,00  Jarovce- K. Ves  Szákall, Savčinský, Kováč

2.9. 10,00  Slovan „B“ženy- Lamač  R, R, R  ( Bajkalská) 

 

St.žiaci  (SZM)- 2.kolo

2.9. 15,00  K. Ves „C- Lamač  Rataj, Orlíková 

1.9. 11,30  Rusovce- Domino „B“  Kocúrek, Kováč

                  Ružinov „B“- BIS  odložené                

 

Ml.žiaci  (MZM)- 1.kolo

2.9. 11,00  FK Dúbravka- Lamač   Malárik ml.

1.9. 12,00  Z. Bystrica- Vajnory  Čevela 

1.9.   9,30  Sv. Jur- Scorpions  OBFZ –V

1.9. 11,00  Rovinka- Slovan- žiačky  Lovás

2.9. 10,00  Rusovce- Iskra Petržalka „B“  Kocúrek

2.9. 12,30  Rača „B“- Bernolákovo  Václav

Liga ml.žiakov SFZ (U-12, U-13)- 2.kolo

30.8. 15,30+17,00  Petržalka- Domino  Ľupták

2.9. 13,00+14,30  Ružinov- Slovan  Duchoňová

2.9. 13,30+12,00  K. Ves- ŠKP  Rataj 

1.9. 15,30+14,00  SFM  Senec- Inter  R

Liga MŽZ

1.9. 10,00+11,45  Petržalka- Šaľa  Bródy

Obsadenie rozhodcov – prípravky

Prípravka (pma-1)  1. kolo

2.9.  9,00  FA Bratislava- Slovan „B  Krčová, (i. Bieloruská)

2.9.  9,00  ŠKP Bratislava- LP Domino  Ľupták

1.9. 14,00  FK Rača- FC Ružinov  Trískal

2.9.  9,30  Žolík Malacky- Inter  OBFZ-V   (i.ZŠ Záhorácka)

2.9. 10,30  K. Ves- SFM Senec  Orlíková

1.9. 11,00  Slovan „A“- FC Petržalka  Rataj, (i.Pasienky)  

Prípravka (pma-2)  1. kolo

2.9. 12,30  BCT- Vrakuňa  Takáč

1.9. 13,15  D. Lužná- K. Ves „A“  Lovas

1.9.  9,00  Scorpions- K. Ves „B“  Lehuta    (i.Černyševského)

1.9.10,00  Vajnory- Inter  Václav

1.9.  9,00 Iskra Petržalka- D.N.Ves  Kováč

Prípravka (pmb-1)  1. kolo

2.9. 10,15  FA Bratislava- Slovan „B“  Krčová        (i.Bieloruská)

2.9. 10,00  ŠKP- LP Domino  Ľupták

1.9. 15,30  FK Rača- FC Ružinov  Trískal

2.9. 10,45  Žolík Malacky- Inter   OBFZ- V ( ZŠ Záhorácka)

2.9.  9,30  K. Ves- SFM Senec  Orlíková

1.9. 10,00  Slovan „A“- FC Petržalka  Rataj

 

Prípravka (pmb-2)  1. kolo

2.9. 10,30  Danubia- Vrakuňa  Takáč   (i.Ekonóm)

1.9. 14,30  D. Lužná- K. Ves „A“  Lovas

1.9. 10,00  Z. Bystrica- K. Ves „B“  Dano

1.9. 10,00  Kalinčiakova- Inter Príkopa        (i.Kalinčiakova)

2.9.  9,30  Jarovce- D.N.Ves  Dano

1.9. 10,30  Čunovo- Dúbravka  Takáč

 

Prípravka (pmc)  1. kolo

2.9. 11,30  FA Bratislava- Slovan „B“  Krčová        (i.Bieloruská)

2.9. 11,00  ŠKP- LP Domino  Ľupták

1.9. 15,30  FK Rača- FC Ružinov  Takáč

2.9. 12,00  Žolík Malacky-Inter   OBFZ- V   (ZŠ Záhorácka)

2.9.  8,30  K. Ves- SFM Senec  Orlíková

1.9.  9,00  Slovan „A“- FC Petržalka  Rataj   (i.Pasienky)

 

Disciplinárna komisia:

U.č.  2    Stanislav Andris ( FC Volkswagen ) - žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho

               opatrenia – 1 stretnutie nepodmienečne,  DK na základe čl. 31/1 DP odpúšťa

               a menovaný má uvoľnenú činnosť od 23.8.2012.

Proti rozhodnutiam DK možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.