Úradná správa č.24 zo dňa 15.3.2013.

Sekretariát:


Oznamuje, že dňa 18.3.2013 sa o 16:30 hod. bude konať zasadnutie VV ObFZ Bratislava-mesto.

 

Oznamuje, že dňa 20.3.2013 bude sekretár ObFZ Bratislava-mesto čerpať dovolenku.

 

Oznamuje, že doteraz neuhradili vyúčtovacie faktúry (mali byť uhradené do 15.12.2012) za delegovaných rozhodcov a delegátov nasledovné futbalové kluby:

 

MFC Záhorská Bystrica,  č.FA 2012-161 v sume 15,- €

FK The Dragons,  č.FA 2012-163 v sume 364,- €

ŠK Hamuliakovo,  č.FA 2012-164 v sume 215,- €

 

Je potrebné ich uhradiť najneskôr do začiatku jarnej časti súťaže, v opačnom prípade bude voči FK začaté disciplinárne konanie.Športovo-technická komisia:


Upozorňuje FK The Dragons (S5M, V. liga seniori), FKM Karlova Ves a ŠK Slovan Bratislava (SD4M IV. liga dorast) na povinnosť predložiť súpisku pre jarnú časť súťažného ročníka 2012/ 2013. FKM Karlova Ves a ŠK Slovan predložia spolu so súpiskou „B“ družstva aj kópiu súpisky „A“ družstva ( musí byť potvrdená príslušným riadiacim orgánom).  Na súpisku uvieť registračné číslo ISSF (7- miestne) a nie rodné číslo! Termín schvaľovania súpisiek: 20. marec 2013 v čase od 16.00 do 17.00 h. na sekretariáte ObFZ Ba- mesto.

 

Upozorňuje kluby, že za lekársku prehliadku hráčov zodpovedá v plnom rozsahu klub (SP čl. 36).

Pri doplňovaní hráčov na súpiskumužstva je ich povinnosťou dokladovať aj vykonanie lekárskej prehliadky týchto hráčov v predpísanom rozsahu.


Upozorňuje FK Dragons a delegované osoby (R, DS), že pre FK The Dragons v jarnej časti súťažného ročníka neplatí vínimka o štarte hráčov, uplatňovaná v jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013.


Upozorňuje FK  na možnosť kolízie v termínovej listine. V tejto súvislosti je nutné žiadosti o zmenu termínu, resp. dohody predložiť v súlade s RS čl. 3.4 (najneskôr 21 dní pred vyžrebovaným termínom stretnutia).


Schvaľuje žiadost o zmenu termínu stretnutí v súťaži S5M:

15. kolo Dragons – Volkswagen 5. 4. 2013 o 19,00h., ihrisko Mladá Garda.

16. kolo Karlova Ves – Hamuliakovo 6. 4. 2013 o 15,00h., ihrisko K. Ves.

 

Nariaďuje zmenu termínov stretnutí v súťaži S5M:

18. kolo Karlova Ves – Z. Bystrica     21. 4. 2013 o 17.30 h., ihrisko K. Ves.

19. kolo Karlova Ves – Ekonóm         28. 4. 2013 o 17.30 h., ihrisko K. Ves.

20. kolo Karlova Ves – Štart Nepoč.   5. 5. 2013 o 17.30 h., ihrisko K. Ves.

22. kolo Karlova Ves – Dragons         19. 5. 2013 o 17.30 h., ihrisko K. Ves.

 

Upozorňuje na zmeny termínov stretnutí v súťaži S5M:

14. kolo Karlova Ves – Jarovce 24. 3. 2013 o 14,00 h., ihrisko K. Ves.

18. kolo Dragons – Krasňany  21. 4. 2013 o 17.00 h., ihrisko Mladá Garda.

26. kolo Dragons – Jarovce  1. 5. 2013 o 17.30 h., ihrisko Mladá Garda.

18. kolo Volkswagen – Hamuliakovo 20. 4. 2013 o 17,00 h., ihrisko DNV.

20. kolo Volkswagen – Z. Bystrica 4. 5. 2013 o 17,00 h., ihrisko DNV.

22. kolo Volkswagen – Śtart Nepoč.  18. 5. 2013 o 17,00 h., ihrisko DNV.

24. kolo Volkswagen – Dragons 1. 6. 2013 o 17,00 h., ihrisko DNV.

 

Upozorňuje na zmeny termínov stretnutí v súťaži S5M:

16. kolo Lamač – DNV 23. 3. 2013 o 10,00 h., ihrisko Lamač.

18. kolo Lamač – Slovan 6. 4. 2013 o 11.00 h., ihrisko Lamač.

 

Upozorňuje kluby, že všetky termíny platné pre jarnú časť jednotlivých súťaží (S5M, SD4M) sú zverejnené na verejnom web portáli:  www.fubalnet.skv záložke SÚŤAŽE.

 

V súťaži SD4M je zaradené družstvo ŠK Slovan Bratislava „B“ ženy pod losovacím číslom 4, namiesto „voľný žreb“. Svoje domáce stretnutia odohrá družstvo ŠK Slovan Bratislava „B“ ženy v Ne o 10,00 h., ihrisko Bajkalská ulica (šatne štadión Pasienky).


V súlade s RS čl. 7 upozorňuje delegované osoby (R, DS) na povinnosť uskutočniť v súťaži SD4M (dorast) povinnú konfrontáciu hráčov pred stretnutím.

 

Oznamuje, že družstvá FKM Karlova Ves a Dragons odohrajú svoje domáce stretnutia v súťažnom ročníku 2012/2013 na hracích plochách s umelým trávnatým povrchom.

 

Oficiálna e-mailová adresa na komunikáciu so ŠTK: pavolsuniar@gmail.com.


Komisia mládeže:


 

Nariaďuje odohrať:


MZM 13.kolo FK Rača „B“ – MŠK Iskra „B“ dňa 13.4.2013 o 13:30 hod. ihr. Rača

MZM 15.kolo FK Rača „B“ – FK Scorpions dňa 27.4.2013 o 10:00 hod. ihr. Rača

MZM 17.kolo FK Rača „B“ – FK Dúbravka dňa 11.5.2013 o 10:00 hod. ihr. Rača

MZM 19.kolo FK Rača „B“ – ŠK Svätý Jur dňa 25.5.2013 o 9:00 hod. ihr. Rača

MZM 21.kolo FK Rača „B“ – Rusovce dňa 8.6.2013 o 9:00 hod. ihr. Rača

Všetky stretnutia z dôvodu kolízie.

 

Oznamuje:

Všetky termíny stretnutí v SZM a MZM sú uvedené aj v ISSF.

Potvrdzovanie súpisiek pred jarnou časťou sa bude konať dňa 20.3.2013 o 16,00 hod. na sekretariáte ObFZ Bratislava–mesto.

 Komisia rozhodcov a delegátov:


  

Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-mesto na 23. – 24.3.2013

 

Súťaže riadené ObFZ BA-mesto

 

Seniori - V. liga (S5M) - 14. kolo

24.3. 15.00 Ekonóm – Volkswagen  Černý Pa, Čevela, Ginda; D

23.3. 10.00 Štart-Nepočujúci – The Dragons  Kramár, Gubančok, Kocurek; D

24.3. 14.00 Karlova Ves – Jarovce  Janco, Kraviansky, Kocurek; D

24.3. 15.00 Záhorská Bystrica – Krasňany  Lysina, Lacena, Macala; Doboš

24.3. 15.00 FK Dúbravka – Hamuliakovo  Martiška, Navrátil, Sabo; D

 

Starší dorast IV. liga ( SD4M ) - 16. kolo

24.3. 10.00 BCT – Karlova Ves  Trískal, Šmihula, Mráz

23.3. 10.00 Lamač – D. N. Ves  Szákall, Lokšík, Rataj

24.3. 10.00 Slovan „B“ ženy – Jarovce  Lokšík, Szákall, Orlíková ( Bajkalská )

 

Starší žiaci  (SZM )- 15. Kolo

23.3. 11.30 Rusovce – Karlova Ves „C“  Svrčan, Černý Sam.

23.3. 12.00 Domino „B“ – Ružinov „B“  Németh, Straka Martin

24.3. 13.00 Ekonóm – Lamač  Čevela, Ginda 

 

Obsadenie rozhodcov – prípravky


Prípravka ( PMA )  12. kolo

23.3. 11.00 Slovan „B“ – FA Bratislava  Lovás  ( UT Pasienky )  

23.3. 10.30 Domino – ŠKP  Straka Martin

21.3. 17.30 Ružinov – Rača  Rataj

23.3.   9.00 Inter – Žolík Malacky  Švárny  ( Drieňová )

23.3. 16.00 SFM Senec – Karlova Ves  Janošovský  ( V. Biel )

24.3.   9.00 Petržalka – Slovan „A“  Krčová  ( Pankúchová )

 

Prípravka ( PMB )  12. kolo

23.3. 10.00 Slovan „B“ – FA Bratislava  Lovás  ( UT Pasienky )  

23.3. 10.30 Domino – ŠKP  Németh

21.3. 16.00 Ružinov – Rača  Rataj

23.3. 10.00 Inter – Žolík Malacky  Švárny  ( Drieňová )

23.3. 17.00 SFM Senec – Karlova Ves  Janošovský  ( V. Biel )

24.3. 10.00 Petržalka – Slovan „A“  Krčová  ( Pankúchová )

 

Prípravka ( PMC )  12. kolo

23.3.  9.00 Slovan „B“ – FA Bratislava  Lovás  ( UT Pasienky )

23.3. 12.00 Domino – ŠKP  Straka Martin

21.3. 16.00 Ružinov – Rača  Lovas

23.3. 11.00 Inter – Žolík Malacky  Švárny  ( Drieňová )

23.3.   8.30 SFM Senec – Karlova Ves  Mráz  ( V. Biel )

24.3. 11.00 Petržalka – Slovan „A“  Krčová  ( Pankúchová )

 

Prípravka ( PMA 2 )  12. kolo

20.3. 17.00 Vrakuňa – BCT  Kuzmová

24.3. 10.30 Karlova Ves „A“ – D. Lužná  Mičura

24.3.   9.30 Karlova Ves „B“ – Scorpions  Mičura

23.3. 13.00 Inter – Vajnory  Friga  ( Drieňová )

23.3.   9.00 D. N. Ves – Iskra  Takáč

 

Prípravka ( PMB 2 )  12. kolo

23.3. 10.00 Vrakuňa – Danubia  Dano

24.3.   8.30 Karlova Ves „A“ – D. Lužná  Mičura

23.3.   9.30 Karlova Ves „B“ – Z. Bystrica  Kravárik

23.3. 12.00 Inter – Kalinčiakova  Friga

23.3. 11.00 D. N. Ves – Jarovce  Takáč

24.3.   9.30 Dúbravka – Čunovo  Kováč Peter

 

Súťaže riadené SFZ


II. LS/M/DZ – 18. kolo

24.3. 10.00-12.15 Slovan „B“  – Myjava  Laciňák AR2 za ObFZ-m ( Rapid )

 

I. liga žien – 11. kolo

24.3. 15.00 Lady Team – Humenné  Kramár, Savčinský, Malárik za ObFZ-m ( ZŠ Sklodowskej )   

 

I. liga žiačok – 11.kolo

24.3. 13.15 Lady Team – Humenné  Savčinský, Malárik za ObFZ-m ( ZŠ Sklodowskej )  

 

Súťaže riadené BFZ


Seniori S4A – 15. kolo

24.3. 15.00 Igram – Danubia  Bočák Jo. AR2 za ObFZ-m  

24.3. 15.00 Čuňovo – Most  Ruc  AR2 za  ObFZ-m

 

Seniori S4B – 15. kolo

24.3. 15.00 PŠC Pezinok – Šenkvice  Nosek AR2 za ObFZ-m  

 

Dorast SD3R – 17. kolo

24.3. 10.00 Petržalka – Dúbravka   Ruc AR2 za ObFZ-m   ( Polygraf )  

 

Žiaci II. liga starší (SZRL) + mladší (MZRL) – 15. kolo

24.3. 11.30-13.00 PŠC Pezinok – Ivanka   Nosek AR1, R za ObFZ-m   


Súťaže riadené ObFZ BA-vidiek

 

IV. Liga dorast – SD4VB – 15. kolo

24.3. 12.30 Igram – Modra  Bočák Jo. AR1 za ObFZ-m